088 – 77 88 575

Je belt met 088-7788575. Dit nummer wordt centraal bemand door een avond/nacht planner.

Wij zorgen dat er binnen één uur een enthousiaste en vaardige partusassistent bij je is.

Wij zijn allen werk-leerbedrijven, de partusassistent kan dus een KIO (kraamverzorgende in opleiding) meenemen.

Je geeft door dat je voor Partus Amsterdam belt en geeft de relevante cliëntgegevens door:
naam, adres, postcode, fase van de bevalling en welk kraambureau het betreft.

De kraamzorgorganisaties in Amsterdam hebben zich verenigd in het KSVA. Verschillende leden hebben enkele kleinschalige try-outs gedaan omtrent het gezamenlijk verlenen van partusassistentie. Al snel werd duidelijk dat met het teruglopende aantal thuisbevallingen de capaciteit, en continuïteit van de (aanstaande) kraamverzorgenden werd beïnvloed en een verandering noodzakelijk is.

Wij doen er alles aan om voor onze cliënten partusassistentie beschikbaar te hebben zodat zij veilig kunnen bevallen op hun plek naar keuze, thuis of poliklinisch. Op dit moment zijn de deelnemende organisaties; Mammae Mia, de Kraamspecialist, de Kraamvogel, De Kleine Amsterdammer en per 1 oktober Pro Care Kraamzorg. De partuspoule gesteund door alle leden van het KSVA en Bo geboortezorg.

Deze partuspoule heeft als pilot voor de duur van 3 maanden, juli-aug-sept, plaats gevonden. We wilden zo goed mogelijk monitoren wat de ervaringen in de praktijk zijn. Hiervoor werden wij onder andere ondersteund door Bo geboortezorg.

De pilot is een succes gebleken en wordt voortgezet als standaard dienstverlening. Heb je vragen en/of opmerkingen dan kun je terecht bij:

Tijdens de pilot kun je voor vragen en opmerkingen terecht bij: Simone Compier (Mammae Mia)
simone@mammaemia.nl 

Arabel Roelofs (De Kraamspecialist) 
info@kraamspecialist.nl.

Kan ik ook bellen voor een cliënt van ander bureau? 

Nee, PartusAmsterdam is beschikbaar voor de deelnemende
kraambureaus, zie logo afbeeldingen verder op de pagina.

Maar wat als een bureau niet kan komen? 

Alle leden van het KSVA zullen zelf een andere organisatie bellen
en vervanging regelen als zij zelf al bij een partus zijn.
Dit is een samenwerkingsafspraak die wij al jaren hebben.

Kan ik bellen voor een cliënt van een zzp-er?

Nee, een zzp-er die zorg aanneemt is wettelijk verplicht om ook partus assistentie te verlenen

Maar wat als de zzp-er niet kan/wil komen? 

Dan bel je bijv. een andere zzp-er waar je als praktijk mee samenwerkt.
Een zzp-er is zelf verantwoordelijk voor het maken van samenwerkingsafspraken
om zo aan de zorgplicht te kunnen voldoen, zie ook de vraag hiervoor.

Pro Care kraamzorg is voorstander van een gezamenlijke partuspoule. Een gezamenlijke partuspoule draagt namelijk bij aan het verminderen van de werkdruk, door efficiëntere inzet van de kraamverzorgenden. Voor de kraamverzorgenden betekent dit een betere balans tussen werk en privé. Pro Care kraamzorg maakt onderdeel uit van Partus Amsterdam.

Ali El Mouamin – Pro Care Kraamzorg

Mammae Mia
www.mammaemia.nl

Pro Care Kraamzorg
www.procarekraamzorg.nl

De Kraam Specialist
www.dekraamspecialist.nl

De Kraamvogel
www.dekraamvogel.nl

De Kleine Amsterdammer
www.dekleineamsterdammer.nl